Дъбов многослоен паркет

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се "очички" - малки чепове до 5 мм.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Беловина не се допуска. Допускат се здраво сраснали тъмни чепове до 15 мм.

Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здраво срастнали и тъмни чепове до 50 мм, филинг и беловина до 10%.

„EXTRA“ качество – Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се „очички“ – малки чипове до 5 мм.

„NATUR“ качество – Равномерна структура породена от естествения растеж. Беловина не се допуска. Допускат се здраво срастнали тъмни чепове до 15 мм.

„RUSTIC“ качество – Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здрави срастнали и тъмни чепове до 50 мм., филинг и беловина до 10 %.

„ANTIC“ качество – Равномерна структура породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, здрави срастнали и тъмни чепове 60-70 мм., филинг и беловина до 15 %. Допускат се и цепнатини до 30 мм.

Ценовата листа за дъбовия трислоен паркет, омасляване с натурално масло и омасляване с байц + 10,00 лева / кв. м.

(Цените са без ДДС)


3 мм. дъб масив + 10 мм. бреза шперплат.

Ширина Дебелина Дължина Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м.
мм SELECT NATUR RUSTIC ANTIC
120 13 500-1500 48,00 44,00 40,00 -
145 13 1000-2200 54,00 48,00 44,00 37,00
165 13 1500-2400 58,00 52,00 46,00 42,00
185 13 1500-2400 62,00 56,00 48,00 44,00
220 13 1500-2400 70,00 62,00 52,00 48,00

 


3,5 мм. дъб масив + 10 мм. бреза шперплат.

Ширина Дебелина Дължина Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м.
мм SELECT NATUR RUSTIC ANTIC
120 13,5 500-1500 50,00 46,00 40,00 -
145 13,5 1000-2200 56,00 50,00 45,00 40,00
165 13,5 1500-2400 60,00 54,00 48,00 44,00
185 13,5 1500-2400 64,00 58,00 50,00 46,00
220 13,5 1500-2400 72,00 64,00 54,00 50,00

 


4 мм. дъб масив + 10 мм. бреза шперплат.

Ширина Дебелина Дължина Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м. Цена лв./кв.м.
мм SELECT NATUR RUSTIC ANTIC
120 14 500-1500 56,00 52,00 46,00 41,00
145 14 1000-2200 62,00 58,00 51,00 46,00
165 14 1500-2400 68,00 62,00 54,00 49,00
185 14 1500-2400 72,00 66,00 58,00 52,00
220 14 1500-2400 78,00 72,00 62,00 56,00