Правила за поставяне

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПАРКЕТА
Подготовка на повърхността, върху която ще се постави паркета. От качеството на замазката в значителна степен зависи качеството на всяка разновидност подово покритие, което изберете.
А) Замазката трябва да бъде равна, хоризонтална, здрава и суха. Разликата в нивото над 2 мм. не е допустимо. Замазката трябва да е плътна с дебелина не по-малко от 4 см.
Б) Твърдостта на замазката може да се провери с помощта на остър предмет, с който се трие повърхността. Основата се счита за достатъчно здрава и плътна, ако по време на триенето не се образуват следи от прах.
В) Замазката не трябва да има пукнатини, да се разпада на парчета, при почукване не трябва да се откриват кухи места, нито да се рони.

Ако замазката не отговаря на тези изисквания:
А) За неравности на основата до 2 мм може да използвате саморазливни смеси или да изшлайфате повърхността с абразивни средства. При по-големи неравности на замазката се прави нова, която съхне в порядъка на не по-малко от две седмици за сантиметър. При дебелина повече от 4см един см от замазката съхне за 4 седмици.
Б) Повърхността на замазката трябва да е добре почистена. Остатъците от боя, зифт и цимент, трябва да се отстранят с помощта на стоманена шпатула.
В) При повърхности с подово отопление, след изсъхване на замазката, температурата на водата в нагревателните елементи трябва да e 30-35 С. Паркетът е с определено топлинно напрежение, което не трябва да надвишава границата от 30-35 С.

МЕТОДИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАРКЕТ:
А) Метод на грундиране - този способ е сигурен и икономичен. Грундът се полага с помощта на руло, до пълното му поемане от замазката. Вторият пласт се поставя след изсъхване на първия (5-6 часа). След изсъхване на вторият слой, се прави настилка с лепило, което не съдържа вода. Грундът втвърдява замазката, прахът залепва добре, постига се изолация на влагата. След изсъхване на втория слой грунд, паркета се полага чрез лепене с полиуретаново лепило.
Б) Метод за забиване - задължително се прилага, когато дължината на паркета с над 160см. Характерното при него е, че в замазката се поставя елементи с трапецовидна форма от масивна дървесина, в които в последствие паркета се фиксира чрез заковаване с винтове;
В) Друг метод на монтаж на паркет, е върху плоскости от различен материал (OSB, MDF, талашит и др.), върху който паркета се лепи със специални полиуретанови лепила, като допълнително може да се фиксира в тази подложка чрез винтове;
Г) Ако искате да поставите паркета в помещения с повишена влажност като кухни или помещения, граничещи с басейни или бани, трябва да се вземат допълнителни мерки за защита от влагата:
- върху замазката се нанася грунд против влага;
- залепват се плоскости от водоустойчив фазер със пециално двукомпонентно полиуретаново лепило;
- върху тези плоскости паркета се лепи със същото лепило;
- по време на лакирането се полагат вместо обичайните три слоя, пет слоя лак;
- пространството между паркета и стената се запълва със специална монтажна пяна;
Д) Масивния паркет, може да бъде поставен върху вече съществуваща настилка: теракот, мрамор и мозайка, като за целта първо се нанася грунд от два компонента след което се полага паркета със специално двукомпонентно лепило, предназначено за гладки повърхности;
Е) Ако паркета ще се постави върху паркет, стария паркет трябва да се изцикли, като лакираният слой трябва да се отстрани.

ВАЖНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ НАСТИЛКАТА
А) Проверете ВиК инсталацията и отстранете течовете;
Б) Температурата на околната среда по време на поставянето, не трябва да е по-ниска от 15 С;
В) Всички строителни работи с изключение на поставяне на последния слой боя, трябва да са приключили;
Г) Дограмата и стъклата по прозорците трябва да са поставени, за да се контролира влагата в помещението;
Д) За да се постигне баланс на паркета с влагата на околната среда, паркета трябва предварително да се извади от амбалажа;
Е) Трябва да се избере полиуретаново лепило с 2 компонента;
З) Масивният паркет се нарежда паралелно на дължината на помещението;
И) След приключване на поставянето на паркета, се изчаква най-малко три седмици и тогава се цикли и лакира;
Й) По краищата на стените се оставя празно пространство от 1,5-2см;
К) Желателно е да се работи с екип, специализиран в поставянето на паркет;

ЦИКЛЕНЕ И ЛАКИРАНЕ
А) Цикленето се прави с едра пясъчна шкурка до ситна. Второто циклене се прави с по-ситна пясъчна шкурка, а третото с най-ситна;
Б) След фугирането отново се третира с фина шкурка;
В) След последното циклене прахът от повърхността трябва добре да се почисти;
Г) Лакира се на три пласта с помощта на валяк, между лаковото покритие се шлайфа междинно;
При цикленето и лакирането трябва да се спазва този ред и последователност;

ГРИЖИ ЗА ПАРКЕТА
А) Под мебелите трябва да се поставят гумени предпазители, за да се избегне издраскване на паркета;
Б) Почиствайте с прахосмукачка или с леко влажна платнена материя;
В) Обърнете внимание, паркета да не се мокри, ако се разлее вода, веднага избършете;
Г) Да се поддържа температура от 18 С до 23 С и относителна влажност на въздуха в помещенията от 40% до 60%;

При спазване на тези условия може да постигнете желания резултат.